Ιστορικό

 

Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΛΕΡΟΥ είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπικού σκοπού, εθελοντική, τοπική οργάνωση η οποία δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2019.

Ο Βασικός σκοπός της ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΛΕΡΟΥ είναι κυρίως η διάσωση ανθρώπων  που η ζωή τους βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο καθώς και το να επικουρεί τους κρατικούς φορείς της υγείας και της πολιτικής προστασίας στο νησί της Λέρου με ενέργειες και δράσεις που θα έχουν να κάνουν με την πρόληψη, τη διάσωση και την προστασία τόσο της ζωής όσο και του περιβάλλοντος.

Η δημιουργία της ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΛΕΡΟΥ αποτελεί την εκπλήρωση ενός πολυετούς οράματος και την κάλυψη της εσωτερικής ανάγκης των μελών που την στελεχώνουν για ανιδιοτελή, εθελοντική προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο με τη μορφή της εκμάθησης και της έμπρακτης εφαρμογής των απαραίτητων Πρώτων Βοηθειών – από πιστοποιημένους επίσημους κρατικούς φορείς, και όχι μόνο – σε παντός τύπου συνθήκες και περιβάλλοντα από άρτια εκπαιδευμένα μέλη-διασώστες.

Τα μέλη που επανδρώνουν την ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΛΕΡΟΥ στην πλειοψηφία τους εργάζονται και λειτουργούν ως επαγγελματίες υγείας, στις κρατικές δομές υγείας του νησιού της Λέρου, και μέσω συνεχούς εκπαίδευσης προσπαθούν να είναι άριστοι γνώστες των ιδιαιτεροτήτων που θα συναντήσουν σε κάθε τύπου διάσωση, συμβάλλοντας έτσι σε μια έγκαιρη και ασφαλή διαδικασία διάσωσης τόσο για τον τραυματία όσο και για τους ίδιους τους διασώστες.

Στο νησί της Λέρου η ανάγκη για παροχή βοήθειας και υποστήριξης στις όχι και τόσο καλά στελεχωμένες κρατικές δομές υγείας και τους κρατικούς φορείς πολιτικής προστασίας κυρίως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κρίνετε απολύτως απαραίτητη αφού εδώ ζουν μόνιμα και εξυπηρετούνται υγειονομικά οι οκτώ περίπου χιλιάδες κάτοικοι, οι τρεις περίπου χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι φιλοξενούνται στο ΚΥΤ καθώς και στις δομές φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών που υπάρχουν στο νησί, μερικές χιλιάδες τουριστών οι οποίοι επισκέπτονται το νησί και τις τρεις οργανωμένες μαρίνες σκαφών οι οποίες λειτουργούν στη Λέρο, καθώς και τέσσερις περίπου χιλιάδες μόνιμοι κάτοικοι των γύρω ακριτικών νησιών.